Bemestingstips

Tip 18: gespot: voorjaarsactiviteiten op het veld

De dagen MAP-man bewerkt zijn bodem, op het juiste tijdstipworden langer, de temperatuur neemt beetje bij beetje toe en daarmee ook de kriebels om de machines van stal te halen en op het veld aan de slag te gaan. De komende weken worden percelen bewerkt en klaargelegd om te zaaien of te planten. Als landbouwer is je bodem je kostbaarste goed en een belangrijk productiemiddel. Ga bij grondbewerkingen niet onbezonnen te werk. Een goed bodembeheer rendeert op korte en lange termijn.  

> Lees het artikel over bodembewerking.

Tip 17: Start het bemestingsseizoen niet alleen op basis van de mestwetgeving


mengmest in het voorjaar rendeert het bestMAP-man vraagt aandacht voor het tijdstip waarop je mest toedient. Weet dat niet alleen de wettelijke bepalingen van belang zijn. Vooral het tijdstip waarop het gewas de mest begint op te nemen speelt een rol voor een goede waterkwaliteit.

> Lees het artikel over de start van het bemestingsseizoen.

Tip 16: Bemestingsplan 2017. Eerst terugblikken, daarna vooruitkijken.
MAP-man maakt een bemestingsplan

De winter is het uitgelezen tijdstip om een bemestingsplan op te maken voor het komende seizoen. Voor je enthousiast van start gaat, sta je het best even stil bij je bemesting en teeltplan van vorig jaar. Denk daarover na en bedenk hoe je je bemestingsplan voor 2017 kan optimaliseren.

> Lees het artikel over het opmaken van een bemestingsplan.

Tip 15: Goed omgaan met erfsappen en waswater hergebruiken

Proper erf, schoon waterDe waterkwaliteit in Vlaanderen verbetert stilaan, onder meer dankzij maatregelen en inspanningen van de landbouwers. Onder het motto ‘Het steekt wel nauw’ hebben we in dit artikel aandacht voor verontreinigingen die soms over het hoofd gezien worden, zoals incidentele of structurele lozing van erfsappen of waswater. Van de VMM krijg je tips om te voorkomen dat erfsappen, bijvoorbeeld van een maïssilo, in een waterloop terechtkomen. Inagro legt je uit hoe je waswater kunt hergebruiken.

> Lees het artikel over het omgaan met erfsappen en het hergebruik van waswater.

Tip 14: de bouwvooranalyse als start voor een optimale bemesting en bekalking

bouwvoorVoor een efficiënte benutting van meststoffen en kalk is het belangrijk om op perceelsniveau rekening te houden met de zuurtegraad en de voedingstoestand van de bodem. Blindelings bemesten of bekalken kan negatieve gevolgen hebben voor de gewasopbrengst en -kwaliteit en verhoogt ook het risico op uitspoeling. Door een bodemstaal van de bouwvoor te laten analyseren en het bijhorende bemestings- en bekalkingsadvies op te volgen kan er optimaal worden voldaan aan de vereisten van het gewas, zonder dat meststoffen verloren gaan.

> Lees het artikel over de bouwvooranalyse.

Tip 13: goede bodemstructuur zorgt voor een optimale benutting van nutriënten

TijMAP-man zegt: denk ook eens aan een volgend jaardens het natte voorjaar van 2016 kon je er niet naast kijken dat de groei van gewassen erg ongelijk verliep. Op laaggelegen percelen waren opbrengstverliezen sowieso moeilijk te vermijden, maar een ongelijke groei op één perceel of tussen nabijgelegen percelen was opmerkelijk en vaak te wijten aan een verschil in bodemstructuur. Werken aan een goede bodemstructuur kan het risico op opbrengstverliezen dan ook gevoelig doen dalen, zeker in jaren met extreme weersomstandigheden.

> Lees het artikel over bodemstructuur.

Tip 12: Nitraatresidu. Wat zit er nog in jouw grond?

DeMAP-man nitraatresidu nitraatresiducampagne van de Mestbank staat in de startblokken. Net als de voorgaande jaren, zullen erkende laboratoria in de periode van 1 oktober tot en met 15 november op heel wat percelen bodemstalen nemen. Hoe lager het nitraatresidu, hoe beter de bemestingspraktijk. De landbouwers worden daardoor aangezet om scherp op de snee te bemesten en zo mee te zorgen voor een goede waterkwaliteit. In sommige situaties en voor sommige teelten is het een hele uitdaging om een voldoende laag residu te behalen. Toch blijkt uit de metingen van de voorbije jaren dat op 75 tot 85 % van de percelen goede resultaten, d.w.z. resultaten onder de eerste drempelwaarde, worden behaald.

> Lees het artikel over het nitraatresidu.