Hoe verkrijg je een betrouwbare en stabiele effluentsamenstelling na biologische verwerking van mest?

  • 22 november 2018

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) heeft onderzocht wat de mogelijke oorzaken zijn van afwijkingen tussen de bij de VLM gekende effluentsamenstelling en de effluentsamenstelling bepaald tijdens controles.

De resulaten vind je​ in de Code Goede Praktijk: verkrijgen van betrouwbare en stabiele effluentsamenstelling na biologische verwerking van mest.