Nieuws

Nieuws over MAP-man

 

  • 22 december 2017
Jan Willems

Nitraatresidu in de hand houden na grasland

Heel wat Kempische melkveehouders maken gebruik van derogatie voor hun bemesting. Dat maakt dat ze extra stalen moeten nemen. Af en toe duiken er problemen op na gescheurd grasland.
Peter Melis van Proefcentrum Hoogstraten en Gunther Vermeiren van Spranco-Matic
  • 30 november 2017

Ultrafiltratie is goed alternatief voor het ontsmetten van drainwater van trayvelden

Aardbeientelers kunnen er niet meer omheen. Ze zullen opvangcapaciteit moeten voorzien om het drainwater van hun trayvelden op te vangen. En om het vervolgens zonder risico te kunnen hergebruiken, is ontsmetten de volgende stap.
Mark Bourdeaud’hui
  • 23 augustus 2017

Steeds op zoek naar de best passende groenbedekkers

Vandaag zijn veel landbouwers verplicht om groenbedekkers of een vanggewas uit te zaaien na de hoofdteelt. Melkveehouder en akkerbouwer Mark Bourdeaud’hui uit Horebeke is al jaren een fervent voorstander van groenbedekkers. Hij heeft al heel wat ervaring en kennis opgedaan.
Frank en Brecht staan voor groene tractor
  • 28 juni 2017

Bemesten op basis van staalnames: van afwijzer naar believer

Het komt er meer dan ooit op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van het gewas. Een beperkte voorraadbemesting aangevuld met bijbemesting(en) op basis van staalnames is dé sleutel tot succes. Een landbouwer aan het woord die daar sinds kort helemaal van overtuigd is.
Aardbeienkweker
  • 8 november 2017

Opvang van drainwater werkt positief!

De opvolging van het rode MAP-meetpunt op de Logebeek in Zepperen (Sint-Truiden) bracht CVBB-medewerker Kris Dhaese (rechts op de foto), werkzaam bij pcfruit, in contact met Vic (links op de foto) en Marleen Hannosset –Nicolaï.
Louis Vandijck met landbouwmachine
  • 4 augustus 2017

Let op met het leegrijden van de mestkelders

Vaak profiteren veehouders van de graanstoppels om ruimte te maken in de mestkelders voor de komende winter. Dankzij hun mestopslag hoeven Louis en Gert Vandijck uit Peer dit niet te doen, zodat ze de mest optimaal kunnen aanwenden tijdens het voorjaar.
waterkwaliteit
  • 20 februari 2017

Nieuwe uitrijtool gidst land- en tuinbouwers door de mestuitrijregeling

Om de landbouwers wegwijs te maken in de complexe uitrijregels, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een uitrijtool ontwikkeld.
Werner Vanlaethem
  • 21 september 2017

Een loonwerker met toegevoegde waarde

We gingen op bezoek bij het loonwerkbedrijf van Werner Van Laethem in Gooik. Werner combineert loonwerk met een receptie van granen en verkoop van meststoffen. Hij beschikt ook over een mestopslag en een opslag van digestaat-effluent, afkomstig van een bio-vergistingsbedrijf uit Halle.
Dominique en Joost
  • 18 juli 2017

Bomen hoeven echt geen 100 ton stalmest

In de boomkwekerij leeft nog vaak de idee dat een nieuwe aanplant stalmest moet meekrijgen voor jaren, tot aan de rooi. Maar niks is minder waar. De jonge boompjes krijgen al die voedingselementen niet tijdig opgenomen, met uitspoeling tot gevolg. Boomkweker Joost De Winter doet het al jaren met minder, met veel minder.
mestopslag
  • 25 januari 2017

Overstorten, sapscheiders en first-flush systemen zijn niet toegestaan voor de opvang van mestsappen

Momenteel controleren de toezichthouders van de Mestbank de opslagen voor dierlijke mest. Tijdens die controles gaan ze na of de opslagen voor vaste dierlijke mest voldoen aan de VLAREM-bepalingen.