Nieuws

Nieuws over MAP-man

 

  • 20 augustus 2018
Carl Vanhoutte

Rietveld als duurzame zuivering voor erfsappen

Toen Carl Vanhoutte in 1995 voedersilo’s wilde bijbouwen op zijn melkveebedrijf in Zillebeke, kreeg hij een ‘njet’ bij de aanvraag van zijn vergunning. Tenzij hij een zuiveringssysteem voor erfsappen zou voorzien.
Organische bemesting wat en hoe
  • 9 juli 2018

Efficiënter organisch bemesten met nieuwe praktijkgids

Om landbouwers te helpen bij een optimale en beredeneerde bemesting op perceelniveau binnen de mogelijkheden van de wetgeving heeft de Bodemkundige Dienst van België in samenwerking met PIBO-campus, VCM, Thomas More en Boerenbond de praktijkgids ‘Organische bemesting – Wat en hoe’ ontwikkeld.
Peter Melis van Proefcentrum Hoogstraten en Gunther Vermeiren van Spranco-Matic
  • 30 november 2017

Ultrafiltratie is goed alternatief voor het ontsmetten van drainwater van trayvelden

Aardbeientelers kunnen er niet meer omheen. Ze zullen opvangcapaciteit moeten voorzien om het drainwater van hun trayvelden op te vangen. En om het vervolgens zonder risico te kunnen hergebruiken, is ontsmetten de volgende stap.
Mark Bourdeaud’hui
  • 23 augustus 2017

Steeds op zoek naar de best passende groenbedekkers

Vandaag zijn veel landbouwers verplicht om groenbedekkers of een vanggewas uit te zaaien na de hoofdteelt. Melkveehouder en akkerbouwer Mark Bourdeaud’hui uit Horebeke is al jaren een fervent voorstander van groenbedekkers. Hij heeft al heel wat ervaring en kennis opgedaan.
Flyer Vlaamse mestdag
  • 11 april 2018

Save the date: Vlaamse Mestdag op dinsdag 4 september in Aalter

Noteer dus alvast deze datum in uw agenda! Meer informatie over het programma volgt nog.
Aardbeienkweker
  • 8 november 2017

Opvang van drainwater werkt positief!

De opvolging van het rode MAP-meetpunt op de Logebeek in Zepperen (Sint-Truiden) bracht CVBB-medewerker Kris Dhaese (rechts op de foto), werkzaam bij pcfruit, in contact met Vic (links op de foto) en Marleen Hannosset –Nicolaï.
Louis Vandijck met landbouwmachine
  • 4 augustus 2017

Let op met het leegrijden van de mestkelders

Vaak profiteren veehouders van de graanstoppels om ruimte te maken in de mestkelders voor de komende winter. Dankzij hun mestopslag hoeven Louis en Gert Vandijck uit Peer dit niet te doen, zodat ze de mest optimaal kunnen aanwenden tijdens het voorjaar.
Jan Willems
  • 22 december 2017

Nitraatresidu in de hand houden na grasland

Heel wat Kempische melkveehouders maken gebruik van derogatie voor hun bemesting. Dat maakt dat ze extra stalen moeten nemen. Af en toe duiken er problemen op na gescheurd grasland.
Werner Vanlaethem
  • 21 september 2017

Een loonwerker met toegevoegde waarde

We gingen op bezoek bij het loonwerkbedrijf van Werner Van Laethem in Gooik. Werner combineert loonwerk met een receptie van granen en verkoop van meststoffen. Hij beschikt ook over een mestopslag en een opslag van digestaat-effluent, afkomstig van een bio-vergistingsbedrijf uit Halle.
Dominique en Joost
  • 18 juli 2017

Bomen hoeven echt geen 100 ton stalmest

In de boomkwekerij leeft nog vaak de idee dat een nieuwe aanplant stalmest moet meekrijgen voor jaren, tot aan de rooi. Maar niks is minder waar. De jonge boompjes krijgen al die voedingselementen niet tijdig opgenomen, met uitspoeling tot gevolg. Boomkweker Joost De Winter doet het al jaren met minder, met veel minder.