Nieuws

Nieuws over MAP-man

 

MAP-man
  • 18 januari 2017

MAP-man helpt je op weg met je administratie

Bij het begin van het jaar is het alle hens aan dek om je administratieve zaken in orde te brengen. Denk maar aan de Mestbank- en wateraangifte en allerlei aanvragen. MAP-man zet op een rij wat belangrijk voor je is in het kader van het Mestdecreet en de wateraangifte.
Joris Relaes
  • 2 mei 2016

VLM lancering campagne "Zeg niet te gauw, 't steekt niet zo nauw" - speech Joris Relaes

ILVO heeft als wetenschappelijk onderzoekinstituut voor landbouwthema’s maar één centrale boodschap:
  • 29 april 2016

Fosfaat voor vollegrondsgroenten in functie van de bodemvoorraad

Tijdens een studieavond rond MAP 5 voor vollegrondsgroentetelers, lichtte Jan Bries van de Bodemkundige Dienst van België (BDB) de vernieuwde fosfaatbemestingsnormen in functie van de bodemvoorraad toe.
Nieuwjaarswensen MAP-man
  • 1 januari 2017

Een nieuw jaar brengt nieuwe uitdagingen.

Het voorbije jaar willen we snel vergeten. Weerproblemen en economische grillen veroorzaakten veel schade. Ondanks heel wat inspanningen bleef het te midden van alle onzekerheden moeilijk om de waterkwaliteit nog meer de goede richting uit te sturen.
  • 29 april 2016

Wat moet een openluchttuinbouwer weten over MAP 5?

Het departement Landbouw en Visserij organiseerde op 9 en 10 maart in Tielt en Staden een studieavond waarop de Mestbank, praktijkcentra (PCG of Inagro) en CVBB afwisselend de regelgeving en de praktische invulling van MAP 5 voor vollegrondsgroenten toelichtten.
efficiënter bemesten
  • 28 april 2016

Op weg naar efficiënter bemesten

MAP 5 moet onder  meer leiden naar een efficiënter gebruik van organische meststoffen.
Mest
  • 10 mei 2016

Het is nu of nooit voor de waterkwaliteit in landbouwgebied

Sinds de jaren ’90 is de waterkwaliteit op het platteland sterk verbeterd. Het mestbeleid is daarom niet minder uitdagend voor de Vlaamse landbouwers.
Bemesting begeleiding
  • 29 april 2016

Begeleiding voor wie bemesting wil verfijnen

MAP 5 is volop in werking en als teler voel je dat. Voortaan moet je rekening houden met nieuwe begrippen zoals focusbedrijf en de indeling van percelen in vier fosfaatklassen.
  • 28 april 2016

Campagne moet leiden tot minder nitraten

Begin deze week werd in Staden een breedgedragen campagne voorgesteld, die land- en tuinbouwers moet stimuleren en helpen om nog gerichter te bemesten. De einddoelstellingen zijn zuiverder oppervlaktewater en het vermijden van een strenger MAP na 2018.