Nieuws

Nieuws over MAP-man

 

Louis Vandijck met landbouwmachine
  • 4 augustus 2017

Let op met het leegrijden van de mestkelders

Vaak profiteren veehouders van de graanstoppels om ruimte te maken in de mestkelders voor de komende winter. Dankzij hun mestopslag hoeven Louis en Gert Vandijck uit Peer dit niet te doen, zodat ze de mest optimaal kunnen aanwenden tijdens het voorjaar.
waterkwaliteit
  • 20 februari 2017

Nieuwe uitrijtool gidst land- en tuinbouwers door de mestuitrijregeling

Om de landbouwers wegwijs te maken in de complexe uitrijregels, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een uitrijtool ontwikkeld.
Nieuwjaarswensen MAP-man
  • 1 januari 2017

Een nieuw jaar brengt nieuwe uitdagingen.

Het voorbije jaar willen we snel vergeten. Weerproblemen en economische grillen veroorzaakten veel schade. Ondanks heel wat inspanningen bleef het te midden van alle onzekerheden moeilijk om de waterkwaliteit nog meer de goede richting uit te sturen.
Dominique en Joost
  • 18 juli 2017

Bomen hoeven echt geen 100 ton stalmest

In de boomkwekerij leeft nog vaak de idee dat een nieuwe aanplant stalmest moet meekrijgen voor jaren, tot aan de rooi. Maar niks is minder waar. De jonge boompjes krijgen al die voedingselementen niet tijdig opgenomen, met uitspoeling tot gevolg. Boomkweker Joost De Winter doet het al jaren met minder, met veel minder.
mestopslag
  • 25 januari 2017

Overstorten, sapscheiders en first-flush systemen zijn niet toegestaan voor de opvang van mestsappen

Momenteel controleren de toezichthouders van de Mestbank de opslagen voor dierlijke mest. Tijdens die controles gaan ze na of de opslagen voor vaste dierlijke mest voldoen aan de VLAREM-bepalingen.
Mest
  • 10 mei 2016

Het is nu of nooit voor de waterkwaliteit in landbouwgebied

Sinds de jaren ’90 is de waterkwaliteit op het platteland sterk verbeterd. Het mestbeleid is daarom niet minder uitdagend voor de Vlaamse landbouwers.
Frank en Brecht staan voor groene tractor
  • 28 juni 2017

Bemesten op basis van staalnames: van afwijzer naar believer

Het komt er meer dan ooit op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van het gewas. Een beperkte voorraadbemesting aangevuld met bijbemesting(en) op basis van staalnames is dé sleutel tot succes. Een landbouwer aan het woord die daar sinds kort helemaal van overtuigd is.
MAP-man
  • 18 januari 2017

MAP-man helpt je op weg met je administratie

Bij het begin van het jaar is het alle hens aan dek om je administratieve zaken in orde te brengen. Denk maar aan de Mestbank- en wateraangifte en allerlei aanvragen. MAP-man zet op een rij wat belangrijk voor je is in het kader van het Mestdecreet en de wateraangifte.
Joris Relaes
  • 2 mei 2016

VLM lancering campagne "Zeg niet te gauw, 't steekt niet zo nauw" - speech Joris Relaes

ILVO heeft als wetenschappelijk onderzoekinstituut voor landbouwthema’s maar één centrale boodschap: