Nieuws

Nieuws over MAP-man

 

Frank en Brecht staan voor groene tractor
  • 28 juni 2017

Bemesten op basis van staalnames: van afwijzer naar believer

Het komt er meer dan ooit op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van het gewas. Een beperkte voorraadbemesting aangevuld met bijbemesting(en) op basis van staalnames is dé sleutel tot succes. Een landbouwer aan het woord die daar sinds kort helemaal van overtuigd is.
MAP-man
  • 18 januari 2017

MAP-man helpt je op weg met je administratie

Bij het begin van het jaar is het alle hens aan dek om je administratieve zaken in orde te brengen. Denk maar aan de Mestbank- en wateraangifte en allerlei aanvragen. MAP-man zet op een rij wat belangrijk voor je is in het kader van het Mestdecreet en de wateraangifte.
Joris Relaes
  • 2 mei 2016

VLM lancering campagne "Zeg niet te gauw, 't steekt niet zo nauw" - speech Joris Relaes

ILVO heeft als wetenschappelijk onderzoekinstituut voor landbouwthema’s maar één centrale boodschap:
waterkwaliteit
  • 20 februari 2017

Nieuwe uitrijtool gidst land- en tuinbouwers door de mestuitrijregeling

Om de landbouwers wegwijs te maken in de complexe uitrijregels, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een uitrijtool ontwikkeld.
Nieuwjaarswensen MAP-man
  • 1 januari 2017

Een nieuw jaar brengt nieuwe uitdagingen.

Het voorbije jaar willen we snel vergeten. Weerproblemen en economische grillen veroorzaakten veel schade. Ondanks heel wat inspanningen bleef het te midden van alle onzekerheden moeilijk om de waterkwaliteit nog meer de goede richting uit te sturen.
  • 29 april 2016

Wat moet een openluchttuinbouwer weten over MAP 5?

Het departement Landbouw en Visserij organiseerde op 9 en 10 maart in Tielt en Staden een studieavond waarop de Mestbank, praktijkcentra (PCG of Inagro) en CVBB afwisselend de regelgeving en de praktische invulling van MAP 5 voor vollegrondsgroenten toelichtten.
mestopslag
  • 25 januari 2017

Overstorten, sapscheiders en first-flush systemen zijn niet toegestaan voor de opvang van mestsappen

Momenteel controleren de toezichthouders van de Mestbank de opslagen voor dierlijke mest. Tijdens die controles gaan ze na of de opslagen voor vaste dierlijke mest voldoen aan de VLAREM-bepalingen.
Mest
  • 10 mei 2016

Het is nu of nooit voor de waterkwaliteit in landbouwgebied

Sinds de jaren ’90 is de waterkwaliteit op het platteland sterk verbeterd. Het mestbeleid is daarom niet minder uitdagend voor de Vlaamse landbouwers.
Bemesting begeleiding
  • 29 april 2016

Begeleiding voor wie bemesting wil verfijnen

MAP 5 is volop in werking en als teler voel je dat. Voortaan moet je rekening houden met nieuwe begrippen zoals focusbedrijf en de indeling van percelen in vier fosfaatklassen.