Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting vzw

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting vzw

Omschrijving:

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting, kortweg CVBB, is een vzw opgericht door de erkende praktijkcentra, de Vereniging der Vlaamse Provincies en de landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Bioforum. Deze vzw werd opgericht als flankerende maatregel bij het vierde mestactieplan (MAP). De taak van het CVBB is de Vlaamse land- en tuinbouwers te ondersteunen bij de uitvoering van het MAP zodat de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied verbetert. Het CVBB is actief over heel Vlaanderen waarbij de medewerkers opereren vanuit de erkende praktijkcentra land- en tuinbouw en enkele medewerkende instanties.

Engagement:

Het CVBB wil de praktijkgerichte kennis aanwezig in de praktijkcentra ten dienste stellen van de Vlaamse land- en tuinbouwers. Zo kunnen alle telers die problemen ervaren met het nitraatresidu of specifieke vragen hebben over bemesting beroep doen op het begeleidingspakket. Op welk tijdstip bodemstalen nemen, hoe bemestingsadviezen invullen, welke bemestingstechnieken toepassen, wanneer welke vanggewassen inzaaien en zoveel andere vragen over bemesting kunnen hierbij aan bod komen. Dit met het oog op een kwaliteitsvol product zonder opbrengstverlies én een algemeen betere waterkwaliteit in agrarisch gebied. In specifieke regio’s waar de waterkwaliteit de normen overschrijdt gaat het CVBB zelf water- en bodemstalen nemen om de lokale land- en tuinbouwers van dichtbij te adviseren in hun bemestingsstrategie en het directe effect ervan op de waterkwaliteit op te volgen.

Online