Vlaamse Milieumaatschappij

Vlaamse Milieumaatschappij

Omschrijving:

De Vlaamse Milieumaatschappij controleert de kwaliteit van het oppervlakte- en het grondwater en de kwaliteit van de lucht in Vlaanderen. We verlenen advies voor milieuvergunningen en coördineren het integraal waterbeleid. De VMM volgt ook de emissies van landbouwbedrijven in het water en de lucht op. We volgen 24/7 milieu-incidenten op die ons gemeld worden (bv. de lozing van silosappen), die een plotse achteruitgang van de oppervlaktewaterkwaliteit veroorzaken.

Engagement:

Land- en tuinbouwers informeren over de kwaliteit van het oppervlaktewater en de kwaliteit van de lucht en de meetresultaten beschikbaar stellen voor iedereen.

Online